நவக்ரஹ நமஸ்கார மந்த்ர:

நவக்ரஹ நமஸ்கார மந்த்ர:   சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம் ப்ரஸன்ன வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே ஓம்பூ:.......ஸுவரோம்   மமோபாத்த ஸமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேச்’வர ப்ரீத்யர்த்தம் ஆதித்யாதி நவக்ரஹ தேவதா ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தம் ஆதித்யாதி நவக்ரஹ நமஸ்காரான் கரிஷ்யே ஸூர்யன் ஓம் ஆஸத்யேன ரஜஸா வர்த்தமானோ நிவேசயன் அம்ருதம் மர்த்யம் ச ஹிரண்யயேன ஸவிதாரதேன ஆதேவோயாதி புவனா விபச்யன்.                                        (ஸ்வாஹா) (ஓம் ஆதித்யாய இதம் ந மம) ஸூர்யனின் அதிதேவதை: ஓம் அக்னிம் … Continue reading நவக்ரஹ நமஸ்கார மந்த்ர:

கோளறு திருப்பதிகம்

கோளறு திருப்பதிகம் “சிவனடியையே சிந்திக்கும் சிவனடியார்களை நாளும் கோளும் என்ன செய்து விடும்? அவை நன்மையே பயக்கும்” என்று கூறி பத்து பாடல்கள் பாடினார் திருஞான சம்பந்தர். கிரகங்கள் அவற்றின் பெயர்ச்சிகள் நிகழும் போது இந்தப் பதிகத்தைப் படித்தால் கோள்கள் எந்த நேரத்திலும் நன்மையே பயக்கும் என்பது ஞான சம்பந்தரால் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்தி. முக்கிய காரியமாகக் கிளம்பும் போதும், சகுனம் சரியில்லாத போதும், நல்லபடியாக முடிய வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளுடன் இந்தப் பதிகத்தை சொல்லலாம். ஒவ்வொரு செவ்வாய் … Continue reading கோளறு திருப்பதிகம்

பைரவர்

பைரவர் நம்மை ஆட்டிப் படைக்கும் நவக்கிரக தோஷங்களை ஆட்டுவிப்பர் பைரவரே! திருப்பத்தூர், சிவகாமசுந்தரி சமேத திருத்தளிநாதர் கோயிலில் அமைந்திருக்கும் ஆதி பைரவர் சன்னதி சிறப்பு வாய்ந்தது. ஆதி பைரவரிலிருந்து, அஷ்ட பைரவரும், அஷ்ட பைரவரில் இருந்து 64 பைரவரும் தோன்றினர் என்று கூறப்படுகிறது. எல்லா கோயில்களிலும் காணப்படும் பைரவருக்கு அடிப்படையாக  ஆதி பைரவர் விளங்குகிறார். 12 ராசிகளும் இவரின் உருவபகுதிகள், நவகோள்களும் இவர் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவை. காலச் சக்கரதாரி பைரவரே! ஜோதிட நூல்கள் இவரை, கால புருஷன் … Continue reading பைரவர்

கேது துதிகள்

கேது ஓம் அச்’வத்வஜாய வித்மஹே சூ’ல ஹஸ்தாய தீமஹி தன்ன: கேது: ப்ரசோதயாத்   ஓம் ஜைமினி வித்மஹே தூம்ரவர்ணாய தீமஹி தன்ன: கேது: ப்ரசோதயாத்   கேதுவால் ஏற்பட்ட தோஷம் விலக  சனிக்கிழமை தோறும் இதை பாராயணம் செய்து வாருங்கள். கேது: கால: கலயிதா தூம்ர கேதுர் விவர்ணக: | லோக கேதுர் மஹா கேது: ஸர்வ கேதுர் பகப்ரத: || ரௌத்ரோ ருத்ரப்ரியோ ருத்ர: க்ரூர கர்மா ஸுகந்த த்ருக் | பாலால தூமஸம்காச: … Continue reading கேது துதிகள்

ராஹு துதிகள்

ராஹு   ஓம் நகத்வஜாய வித்மஹே பத்ம ஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ ராஹூ: ப்ரசோதயாத்   ஓம் ப்ருகுபுத்ராய வித்மஹே ஸைம்ஹிகேயாய தீமஹி தன்னோ ராஹூ: ப்ரசோதயாத்   ராகு தோஷத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தினமும் இதை பாராயணம் செய்து வர, தோஷங்கள் அனைத்தும் விலகி, வாழ்வு சிறக்கும். ராஹுர் தானவ மந்த்ரீச ஸிம்ஹிகா சித்த நந்தன: | அர்த்தகாய: ஸதா க்ரோதி சந்திராதித்ய விமர்தன: || ரௌத்ரோ ருத்ரப்ரியோ தைத்ய ஸ்வர்பானுர் பானுபீதித: | க்ராஷ ராஜ: … Continue reading ராஹு துதிகள்

சநீச்வரன் துதிகள்

சநீச்வரன் ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ மந்த: ப்ரசோதயாத்   ஓம் ச’நைச்’சராய வித்மஹே ச்சாயாபுத்ராய தீமஹி தன்ன: க்ருஷ்ண: ப்ரசோதயாத்   கோணஸ்த: பிங்களோ பப்ரு: க்ருஷ்ணோ ரௌத்ரோ(அ)ந்தகோ யம: ஸௌரி: ஶனைஶ்சரோ மந்த: பிப்பலாதேன ஸம்ஸ்துத: ஏதானி தஶ நாமானி ப்ராதருத்தாய ய: படேத் ஶனைஶ்சரக்ருதா பீடா ந கதாசித் பவிஷ்யதி (சனி தோஷம் நீங்க இதைத் தினமும் காலையெழுந்ததும் படிக்கவும்)   ஸ்ரீ சநைஶ்சர ஸ்தோத்ரம்   அஸ்ய … Continue reading சநீச்வரன் துதிகள்

சுக்ரன் துதிகள்

சு’க்ரன் ஓம் அச்’வத்வஜாய வித்மஹே தனுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ சு’க்ர: ப்ரசோதயாத் ஓம் பார்கவாய வித்மஹே அசுராசார்யாய தீமஹி தன்ன: சு’க்ர: ப்ரசோதயாத் ஸ்ரீ சுக்ர ஸ்தோத்ரம்   ஸ்ருண்வந்து முநய: சர்வே ஸுக்ர ஸ்தோத்ரமிதம் ஶுபம் ரஹஸ்யம் ஸர்வ பூதாநாம் ஶுக்ர ப்ரீதிகரம் ஶுபம்                                         1   ஏஷாம் ஸங்கீர்தநாத் நித்யம் ஸர்வாந் காமநவாப் நுயாத் தாநி ஸுக்ரஸ்ய நாமாநி கதயாமி ஸுபாநிச                                                      2   ஶுக்ர: ஶுபக்ரஹ: ஸ்ரீமான் வர்ஷக்ருத் வர்ஷவிக் நக்ருத் … Continue reading சுக்ரன் துதிகள்

வியாழன் (குரு) துதிகள்

குரு ஓம் வ்ருஷபத்வஜாய வித்மஹே க்ருணி ஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ குரு: ப்ரசோதயாத்   ஓம் சுராசார்யாய வித்மஹே வாசஸ்பத்யாய தீமஹி தன்னோ குரு: ப்ரசோதயாத்   ஸ்ரீ குரு ஸ்தோத்ரம்   ப்ருஹஸ்பதி: ஸுராசார்யோ தயாவாந் ஶுபலக்ஷண: லோகத்ரய குரு: ஸ்ரீமாந் ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வகோவித:                                  1   ஸர்வேஶ: ஸர்வதாபீஷ்ட: ஸர்வஜித் ஸர்வபீஜித: அக்ரோதநோ முநிஶ்ரேஷ்டோ நீதிகர்த்தா குரு: பிதா                            2   விஶ்வாத்மா விஶ்வகர்த்தா ச விஶ்வயோநி ரயோநிஜ: பூர்ப்புவஸ் ஸுவரோம் சைவ பர்த்தா … Continue reading வியாழன் (குரு) துதிகள்

புதன் துதிகள்

புதன் ஓம் கஜத்வஜாய வித்மஹே சு’க ஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ: புத: ப்ரசோதயாத்   ஓம் ஆத்ரேயாய வித்மஹே ஸோமபுத்ராய தீமஹி தன்னோ: புத: ப்ரசோதயாத்   ஸ்ரீ புத ஸ்தோத்ரம்   அஸ்ய ஸ்ரீ புதஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, வஸிஷ்டரிஷி: அநுஷ்டுப் ச்சந்த: புதோ தேவதா புதக்ரஹ ப்ரீத்யர்த்தே ஜபே விநியோக:   புஜைஶ் சதுர்ப்பிர் வரதாபயாஸி கதா வஹந்தம் ஸுமுகம் ப்ரஸந்நம் பீதப்ரதம் சந்த்ரஸுதம் ஸுரேட்யம் ஸிம்ஹே நிஷண்ணம் புதமாஶ்ரயாமி1   பீதாம்பர: பீதவபு: பீதத்வஜ … Continue reading புதன் துதிகள்