பட்டினத்தடிகளின் சில பாடல்கள்

பட்டினத்தடிகளின் சில பாடல்கள் **************************************************** கட்டி அணைத்திடும் பெண்டீரும் மக்களும் காலத்தச்சன் வெட்டி முறிக்கும் மரம்போல் சரீரத்தை வீழ்த்திவிட்டால் கொட்டி முழக்கி அழுவார் மயானம் குறுகி அப்பால் எட்டி அடிவைப்பரோ இறைவா கச்சி ஏகம்பனே! பொல்லாதவன் நெறி நில்லாதவன் ஐம்புலன்கள் தமை வெல்லாதவன் கல்வி கல்லாதவன் மெய்யடியவர் பால் செல்லாதவன் உண்மை சொல்லாதவன் நின் திருவடிக்கு அன்பு இல்லாதவன் மண்ணில் ஏன் பிறந்தேன் கச்சி ஏகம்பனே! பிறக்கும் பொழுது கொடுவந்ததில்லை; பிறந்து மண்மேல் இறக்கும் பொழுது கொடுபோவதில்லை; … Continue reading பட்டினத்தடிகளின் சில பாடல்கள்

பொய்யும் பயமும்

பொய்யும் பயமும் சாதாரணமாக ஒரு தப்புச் செய்தபோது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது ? அது ஓர் அழுக்கு மாதிரி உங்கள் மனசையே உறுத்துகிறது. உடனே அந்த அழுக்கை யாரும் தெரிந்து கொண்டுவிடக் கூடாது என்று அதை மூடி மறைக்கத் தோன்றுகிறது. நியாயமாக, தவறுதல் உண்டானவுடன் பிரார்த்தனை பண்ணினால், அந்தப் பிரார்த்தனையே சோப்பைப் போல் அந்தத் தப்பை அகற்றிவிடும். அப்படிச் செய்யாமல் தப்பை மற்றவர்கள் தெரிந்துகொள்ளாமல் மூட வேண்டும் என்கிறபோது, பொய் சொல்லவேண்டியதாகிறது. அழுக்கைத் தேய்த்துக் கழுவாமல், மூடி … Continue reading பொய்யும் பயமும்

மனிதனும் விலங்கும்

மனிதனும் விலங்கும் மனிதனுக்கும் பரிணாம வளர்ச்சியில் குறைந்ததென நாம் கருதும் விலங்குக்கும் அடிப்படை வேற்றுமை உடல் அமைப்பிலோ தோற்றத்திலோ இல்லை. அடிப்படை வேற்றுமை மன அளவில் உள்ளது. சிந்திக்கத் தெரிந்துவிட்ட மனம் கொண்டுள்ள மனிதன் பார்ப்பது மட்டுமின்றி, படிக்கவும், விவரிக்கவும் அறிந்து கொண்டுள்ளான். அவன் தனது ஐம்புலன்களுக்கு அப்பாலும் பார்க்கிறான். அவன் அறிவு, புலன் நுகர்ச்சியில் மட்டும் கட்டுண்டு இருக்கவில்லை. வாழ்க்கையின் ஆழ்ந்த புதிர்களையும் இயற்கையின் அதிசயங்களையும் பார்த்து வியந்து சிந்தித்து அந்த புதிர்களை அவிழ்க்க முயல்கிறான். … Continue reading மனிதனும் விலங்கும்

உறுப்பு தானம்

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு உடல் உறுப்புகள் கொடை அல்லது உடல் உறுப்புகள் தானம் என்பது நோயுற்று உடலுறுப்பு பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு மற்றொருவர் அந்த உடல் உறுப்பைத் தானமாக அளிப்பதாகும். இதை, ஒருவருடைய உடல் உறுப்புகளை இறந்த பின்னரும் வாழும் வாழ்க்கையைத் தருவது உடலுறுப்பு தானம் என்று சிறப்பித்துக் கூறுகின்றனர். உடலுறுப்புகளைத் தானமாகக் கொடுப்பது மதக் கோட்பாடுகளை மீறிய செயல் என்ற நிலை தற்போது மாறி வருகிறது. இருக்கும் வரை இரத்த தானமும், … Continue reading உறுப்பு தானம்

‪‎உள்ளத்தை உருக்கிய வரலாற்றுக் கதை‬

‪உள்ளத்தை_உருக்கிய_வரலாற்றுக்_கதை‬ அண்மையில் படித்தது எனக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்திலிருந்து இன்னமும் மீளமுடியாமல் செய்துவிட்டது. படித்ததை அப்படியே மாற்றாமல், சுருக்காமல் தருகிறேன், அதே தாக்கம் படிப்பவருக்கும் கிடைப்பதற்காக: (தொடர்ச்சியாக படிக்க இயலாதவர் விட்டு விட்டு சிறிது சிறிதாகப் படிக்க வேண்டுகிறேன்.) ‪#‎மனுநீதிச்சோழன்‬ ‪#‎ஆன்_கன்றும்_கோன்_கன்றும்‬ அறம் பொருள் இன்பங்களை நல்ல முறையில் நடாத்திய மனுநீதிச் சோழனுக்கு உலகெல்லாம் போற்றும்படியான சிங்கக்குட்டி போன்ற மைந்தன் பிறந்தான். (திருவாரூரைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி புரிந்த) மனுநீதிச் சோழ மன்னன், (திருவாரூரில் குடிகொண்டிருந்த சிவபெருமானான)‪#‎வீதிவிடங்கனை‬ வழிபட்டுப் … Continue reading ‪‎உள்ளத்தை உருக்கிய வரலாற்றுக் கதை‬