வலியை வலிமையாக மாற்றுங்கள்

வலியை வலிமையாக மாற்றுங்கள் *************************************** அழகு, மகிழ்ச்சி, இனிப்பு, உவகை, சாதனை, களிப்பு இவை போன்ற நேர்மறையான சொற்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்த சில நிமிடங்களில் இவை நமக்குள் நல்ல உணர்ச்சியை எற்படுத்துகின்றன. இவைதானே நமக்குப் பிடிக்கின்றன. பின் ஏன் எதிர்மறையான எண்ணங்களும் நமக்கு வருகின்றன? நமக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும் ஏன் அவற்றை நாம் கொள்கிறோம்? ‘கனி இருப்பக் காயை’ ஏன் நாம் கொள்கிறோம்? ‘இனிய உளவாக இன்னாத’ உணர்வு ஏன் ஏற்படுகின்றது? உடலில் ஏற்படும் வலி … Continue reading வலியை வலிமையாக மாற்றுங்கள்