சுருக்க அநுட்டானவிதி – ஆறுமுகநாவலரவர்கள்

உ கணபதி துணை. சுருக்க அநுட்டானவிதி யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் ஆறுமுகநாவலரவர்கள் செய்தது. இது மேற்படியார் மருகரும், மாணாக்கரும், வித்துவசிரோமணியுமாகிய ந. ச. பொன்னம்பலபிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர் சுவாமிநாதபண்டிதரால் சென்னபட்டணம் தமது சைவவித்தியாநுபாலனயந்திரசாலையில் அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்டது. பிலவங்க௵ கார்த்திகை௴ 1907 நித்தியகருமவிதி   சைவ சமய மரபிலே பிறந்தவர் எல்லாரும், எழாம் வயசிலாவது, ஒன்பதாம் வயசிலாவது, சமயதீக்ஷை பெற்று,அநுட்டானஞ் செவ்வையாகப் பழகிக்கொண்டு மரணபரியந்தம் விடாது செய்க. நாடோறுஞ் சூரியோதயத்துக்கு முன்னே நித்திரை விட்டெழுந்து கிழக்கு முகமாகவேனும் வடக்குமுகமாவேனும் இருந்து,“சிவ சிவ” என்று நெற்றியில் விபூதி தரித்து, “ஓம் கணபதயே நம:” என்று குட்டி, “ஓம் குருப்பியோ நம:”  என்று  கும்பிட்டு,சிவபெருமானை இருதயத்திலே தியானித்து ஒரு தோத்திரமாவது  சொல்லிக்கொள்க. அதன்பின் எழுந்து புறத்தேபோய், மலசலமோசனஞ் செய்து, செளசம்பண்ணி, தந்தசுத்தி செய்து, முகங்கழுவிநெற்றியில் விபூதி இட்டுக்கொள்க. நீர்நிலையை அடைந்து ஸ்நானஞ் செய்து, ஈரத்துவட்டி, நெற்றியில் விபூதி இட்டு உலர்ந்த சுத்தவஸ்திரந்தரித்துக்கொள்க. அநுட்டானபாத்திரத்தை வெள்ளையிட்டு, அலம்பி, சுத்தசலம் பூரித்து, சுத்தபூமியிலே சிறிது சலம் விட்டு, அதன்மேற்பாத்திரத்தை வைத்து, கிழக்குமுகமாகவேனும் வடக்குமுகமாகவேனும் இருந்து, விபூதி இட்டுக்கொண்டு அநுட்டானம்பண்ணுக. வியாதியினாலே ஸ்நானஞ்செய்யமாட்டாதவர், கால் கழுவி, ஈரவஸ்திரத்தினால் உடம்பெங்குந் துடைத்து, உலர்ந்தசுத்தவஸ்திரத்தினால் ஈரந்துவட்டி, நெற்றியில் விபூதி இட்டு, வேறு உலர்ந்த சுத்தவஸ்திரந்தரித்து, ஆசமனஞ்செய்துகொண்டு அநுட்டானம் பண்ணுக. அதுவுஞ் செய்யமாட்டாதவர், நெற்றியில் விபூதி இட்டு, சிவபெருமானைத்தியானித்து, சிவமூலமந்திரத்தை மனசிலே சிந்தித்துக்கொண்டு கிடக்க. வீட்டுக்கு விலக்காயுள்ள பெண்கள், மூன்று நாளுஞ் சிவமூலமந்திரத்தை மனசிலே சிந்தித்துக்கொண்டு, நான்காநாள்ஸ்நானஞ் செய்து அநுட்டானம் பண்ணுக. மூலமந்திரம்                 சிவமூலமந்திரம்   ------------------------------------------   நமசிவாய. தேவிமூலமந்திரம்  -----------------------------------------    உமாதேவயை நம: விக்கினேசுரமூலமந்திரம் ------------------------------    கணபதயே நம: சுப்பிரமணியமூலமந்திரம் -----------------------------    சரவணபவாய நம: சூரியமூலமந்திரம்  -----------------------------------------    சிவசூர்யாய நம:   பதினொருமந்திரம்       ஓம் ஈசாநாய நம: ஓம் தற்புருஷாய நம: ஓம் அகோராய நம:                         இந்த ஐந்தும் பிரம மந்திரம். ஓம் வாமதேவாய நம: ஓம் சத்தியோசாதாய நம: ஓம் இருதயாய நம: ஓம் சிரசே நம: ஓம் சிகாயை நம:                          இந்த ஆறும் அங்க மந்திரம் ஓம் கவசாய நம: … Continue reading சுருக்க அநுட்டானவிதி – ஆறுமுகநாவலரவர்கள்

சிவாலய ஸேவா விதி – ஶ்ரீவத்ஸ வெ. ஸோமதேவ சர்மா

சிவாலய ஸேவா விதி ஆசிரியர்: ஶ்ரீவத்ஸ வெ. ஸோமதேவ சர்மா ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று. கோயிலில்லாவூரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்ற மூத்தோர் சொல் வார்த்தைஅம்ருதம். ஆலயம், கோயில் என்றால் இறைவன் இருப்பிடம். ஆன்மாக்கள் லயிக்கும் இடம் என்று பொருள். எங்கும்ஈச்வரன் இருந்தாலும் உலகத்தவருக்குத் துன்பத்தை நீக்கி, இன்பத்தைத் தர வேத மந்த்ரங்களால் பகவானது அருள்புரியும் சக்தி ஆலயத்திலேயே அதிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பசுவின் உடலெல்லாம் பால் இருந்தாலும் பாலாகக்கறக்கும் இடம் மடியே. அதேபோல் பகவானது அருளைக் கறக்கும் இடம் ஆலயம். காலை, உச்சிவேளை, மாலை இந்த மூன்று காலங்களே ஆலய தர்சனத்திற்கேற்ற காலம். சேவைக்குச் செல்பவர்ஸ்நாநம் செய்து மடி உடுத்தி விபூதி அணிந்து, கிடைத்தால் ருத்ராக்ஷம் அணிந்து, தேங்காய், பழம், புஷ்பம், கற்பூரம்,எண்ணெய், திரி இவைகளை அல்லது சக்திக்கேற்ற ஒன்றையாவது எடுத்துப் போகவேண்டும். தேங்காய், பழம், புஷ்பம்இவைகளை ஜலத்தினால் அலம்பி முழங்காலுக்குக் கீழ் தொங்கவிடாமல் செல்ல வேண்டும். செருப்பு, குடை, சொக்காய்இவைகளுடன் போகக் கூடாது. நடந்து போவதே நல்லது. சிவாலயத்தின் அருகிலுள்ள புண்ய தீர்த்தத்தை முதலில் கையால் எடுத்துத் தலைமீது ப்ரோக்ஷித்துக்கொண்டு பிறகுஅதில் காலைக் கழுவி ஆசமதம் செய்யவேண்டும். ஆலயம் சென்று திரும்பி வரும் வரை மனதினால் சிவனைத் தவிரவேறு எதையும் நினைக்கலாகாது. சிவநாமத்தைத் தவிர வேறு எதையும் சொல்லக் கூடாது. த்வஜஸ்தம்பத்தின் அருகேபலிபீடமும் நந்தியும் இருக்கும். அங்கே ஸாஷ்டாங்கமாக ஐந்து முறை நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும். பெண்களுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரமே. இருகரங்கள், இரு முழங்கால்கள், மார்பு, தலை, மநஸ், வாக்கு, கண் என்பன ஸாஷ்டாங்க நமஸ்காரம். பெண்கள் முழங்கால்,தலை, மநஸ், வாக்கு, கண் என்ற பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும். பலிபீடத்தினருகே நான் எனும்அஹங்காரத்தைப் பலிகொடுத்துவிட்டு நந்திகேசர் அருகே சென்று, நந்திகேச மஹா ப்ராக்ஞ, சிவ த்யாந பராயண        மஹா தேவஸ்ய ஸேவார்த்த2ம் அநுக்ஞாம் தா3தும் அர்ஹஸி || மஹா புத்தி உள்ளவரே சிவ த்யாநத்தில் ஈடுபட்ட ஓ நந்திகேச, சிவ தர்சரம் செய்ய உத்தரவு அளியும் எனக் கேட்டுக்கொண்டு விநாயகரை முதலில் தர்சிக்க வேண்டும். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம்        ப்ரஸன்ன வதநம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்ந உப சாந்தயே ||   வெள்ளை வஸ்த்ரம் அணிந்து எங்கும் பரவி நிற்பவரும், சந்த்ரனைப் போல் ப்ரகாசமானவரும், நாலு கை உள்ளவரும்ஸந்தோஷமான முகமுள்ளவருமான விநாயகரை ஸர்வ விக்நங்களும் அகல த்யாநம் செய்கிறேன் என்று கூறி ஐந்துமுறை குட்டிக் கொண்டு மூன்று தோபகர்ணம் போட வேண்டும். திருவும், கல்வியும், சீரும் தழைக்கவும் – கருணை பூக்கவும், தீமையைக் காய்க்கவும் – பருவமாய் நமதுள்ளம் பழுக்கவும், பெருகும் ஆழத்துப் பிள்ளையைப் பேணுவாம்.   என்று துதித்து முருகன் சன்னதிக்குப் போய் உமா கோமள ஹஸ்தாப்ஜ – ஸம்பா4வித லலாடிகம் ஹிரண்ய குண்டலம் வந்தே குமரம் புஷ்கரஸ்ரஜம். ||   பார்வதி கரபத்மத்தால் நெற்றியைத் தடவ ஸ்வர்ண குண்டலம் அணிந்து, தாமரை மாலை அணிந்திருக்கும் ஸ்கந்தனைநமஸ்கரிக்கிறேன். உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே   என்று துதித்து தேவி ஸன்னதிக்குச் செல்ல வேண்டும். சதுர்பு3ஜே சந்த்ர கலாவதம்ஸே குசோன்னதே குங்கும ராக3சோணே | புண்ட்ரேக்ஷு பாசாங்குச புஷ்பபாண ஹஸ்தே நமஸ்தே ஜகதேக மாத: ||   நாலு கைகள் உள்ளவளே! சந்த்ர கலை தரித்தவளே! உன்னதமான மார்புள்ளவளே! குங்குமம்போல் சிவந்தவளே!நாமக்கரும்பு, பாசம், அங்குசம், புஷ்ப பாணம் இவைகளைக் கரத்தில் ஏந்தியவளே! ஜகன் மாதாவே! உமக்குநமஸ்காரம்.   தநம்தரும் கல்விதரும் ஒருநாளும் தளர்வு அறியா மனம்தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் எல்லாம் தரும் அன்பர் வஞ்சமிலா இநம்தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கநம்தரும் பூங்குழலாள் அபிராமி கடைக்கண்ணே.   என்று துதித்து சிவ ஸன்னதிக்குப் போக வேண்டும். ப்ரம்ம முராரி ஸுரார்ச்சித லிங்கம் நிர்மல பா4ஷித சோபித லிங்கம் | ஜன்மஜ துக்க விநாசக லிங்கம் தத் ப்ரணமாமி ஸதாசிவ லிங்கம் ||   ப்ரும்மா, விஷ்ணு, முதலிய தேவர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவரும், வேதத்தால்  ப்ரகாசமானவரும், ஜநந, மரண துக்கத்தைஅகற்றுபவருமான ஸதாசிவ லிங்கத்தை நமஸ்கரிக்கிறேன். கீதத்தை மிகப்பாடும் அடியார்கள் குடியாக பாதத்தைத் தொழுநின்ற பரஞ்சோதி பயிலுமிடம் | வேதத்தின் மந்திரத்தால் வெண் மணலே சிவமாகப் போதத்தால் வழிபட்டான் புள்ளிருக்கு வேளூரே ||   … Continue reading சிவாலய ஸேவா விதி – ஶ்ரீவத்ஸ வெ. ஸோமதேவ சர்மா

ஸகலதேவதா தனி ஸ்லோகங்கள்

தீப ஜ்யோதி   ஸுபம் கரோதி கல்யாணம் ஆரோக்யம் தநஸம்பத: | ஸத்ருபுத்திவிநாஸாய தீபஜ்யோதிர் நமோஸ்துதே ||   விளக்கொளி நற்பேற்றினையும் நன்மையையும் நோயற்ற நிலையையும் நிறைந்ந செல்வத்தையும் அளிக்கிறது. அறிவின் பகையை (அறியாமையை) அழிக்கும் உனக்கு எனது நமஸ்காரம்.   தீபமூலே ஸ்திதோ ப்ரஹ்மா தீபமத்யே ஜநார்தந: | தீபாக்ரே ஸங்கரே: ப்ரோக்த: ஸந்த்யாதீப நமோஸ்துதே ||   தீபத்தின் அடிப்பகுதியில் பிரம்மாவும், தீபத்தின் நடுப்பகுதியில் விஷ்ணுவும்ம, தீபத்தின் மேல் பகுதியில் சிவனும் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. … Continue reading ஸகலதேவதா தனி ஸ்லோகங்கள்

அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி

நம் தினசரி காரியங்களில் செய்யவேண்டிய ப்ரார்த்தனைகள்   காலையில் எழுந்ததும் ஜபிக்கும் ஸ்லோகம் கார்க்கோடகஸ்ய நாகஸ்ய தமயந்த்யா நளஸ்ய ச ருதுபர்ணஸ்ய ராஜர்ஸ்தே: கீர்த்தனம் கலி நாஶனம்   பல் துலக்குதல் ஆயுர் பலம் யசோ வர்ச்ச: ப்ரஜாம் பசு வஸூநி ச ப்ரஹ்ம ப்ரஜ்ஞாம் ச மேதாம் ச த்வம் நோ தேஹி வநஸ்பதே   நீராடல் ஸமஸ்த ஜகதாதார சங்கசக்ர கதாதர தேவ தேஹி மமா நுஜ்ஞாம் யுஷ்மத் தீர்த்த நிஷேவனே   ஸ்நானம் … Continue reading அவனருளாலே அவன்தாள் வணங்கி