ஸங்க்ஷேப சுந்தரகாண்டம்

ஸங்க்ஷேப சுந்தரகாண்டம்   தியான ஸ்லோகங்கள்   கணபதி சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்ப்புஜம் ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோப சாந்தயே                                  1   ஸரஸ்வதி தோர்ப்பிர்யுக்தா சதுர்ப்பி: ஸ்படிக மணிமயி மக்ஷமாலாம் ததானா ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபி ச சுகம் புஸ்தகஞ்சாபரேண பாஸா குந்தேந்து சங்க ஸ்படிக மணிநிபா பாஸமானா(அ)ஸமானா ஸா மே வாக்தேவதேயம் நிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா          2   வால்மீகி கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராக்ஷரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே … Continue reading ஸங்க்ஷேப சுந்தரகாண்டம்

ஸ்ரீ ஹனுமான் வடவானல ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹனுமான் வடவானல ஸ்தோத்ரம்   (பூதம், ப்ரேத, பிசாசு முதலிய பயம் நீங்கி புகழ் அடைய)   ஓம் அஸ்யஸ்ரீ ஹனுமத் வடவானல ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய – ஸ்ரீ ராமசந்த்ர ரிஷி: ஸ்ரீ வடவானல ஹனுமான் தேவதா – மம ஸமஸ்த ரோக ப்ரச’மனார்த்தம்  ஆயுராரோக்ய ஐச்’வர்யாபி வ்ருத்யர்த்தம் ஸமஸ்த பாப க்ஷயார்த்தம் – ஸீதா ராமச்சந்த்ர ப்ரீத்யர்த்தம் ச ஹனுமத் வடவானல ஸ்தோத்ர ஜபமஹம் கரிஷ்யே   ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஓம் நமோ … Continue reading ஸ்ரீ ஹனுமான் வடவானல ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய கவசம்

ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய கவசம்   தினம் 3 முறை அல்லது 1 முறை மூன்று மாதம் தொடர்ந்து பாராயணம் செய்துவந்தால் சத்ருஜயம், மிகுந்த ஐஸ்வர்யம், ராமனுடைய பரிபூர்ண அனுக்ரஹம் ஸர்வ நிச்சயமாகப் பெறலாம். க்ஷயம், அபஸ்மாரம், குஷ்டம் முதலிய நோய்கள் நீங்கும்.  ஞாயிற்றுக் கிழமை களில் அரசமரத்தடியிலிருந்து இந்த கவசத்தைப் படித்தால் நிலையான ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும்.     அஸ்யஸ்ரீ ஹனுமத்கவச ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய, ஸ்ரீ ராமசந்த்ர ருஷி: காயத்ரீச்சந்த: ஸ்ரீ ஹனுமான் பரமாத்மா தேவதா, மாருதாத்மஜ … Continue reading ஸ்ரீ ஆஞ்ஜநேய கவசம்

ஸ்ரீ (பீமரூபி) மாருதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஸமர்த்த ராமதாஸ் ஸ்வாமிகள் இயற்றிய ஸங்கட நிரஸந ஸ்ரீ (பீமரூபி) மாருதீ ஸ்தோத்ரம்   தினம் 3 முறை 45 நாட்கள் பாராயணம் செய்தால் ஸர்வகார்யஜயம், ஸகல ஆபத் நிவாரணம்     பீமரூபி   மஹாருத்ரா வஜ்ர ஹநுமான் மாருதீ வநாரீ அஞ்ஜநீஸுதா ராமதூதா ப்ரபஞ்ஜநா                                 1   மஹாபளீ ப்ராணதாதா, ஸகளா(ம்) உடவீ பளேம் ஸௌக்யகாரீ ஶோகஹர்த்தா தூர்த்த வைஷ்ணவ காயகா    2   தீநநாதா ஹரீரூபா ஸுந்தரா ஜகதந்தரா பாதாலதேவதா ஹந்தா … Continue reading ஸ்ரீ (பீமரூபி) மாருதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டகம்   வைஶாகமாஸ க்ருஷ்ணாயாம் தஶமீ மந்தவாஸரே பூர்வபாத்ராஸு ஜாதாய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                          1   குருகௌரவ பூர்ணாய பலாபூப ப்ரியாய ச நாநாமாணிக்ய ஹஸ்தாய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                     2   ஸுவர்சலா களத்ராய சதுர்ப்புஜ தராய ச உஷ்ட்ராரூடாய வீராய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                             3   திவ்யமங்கள தேஹாய பீதாம்பரதராய ச தப்தகாஞ்சந வர்ணாய மங்களம் ஸ்ரீ ஹநூமதே                           4   பக்தரக்ஷணஶீலாய ஜாநகீ ஶோகஹாரிணே ஜகத்பாவக நேத்ராய மங்களம் ஸ்ரீஹநூமதே                                5   … Continue reading ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டகம்

ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி:   ஓம் ஆஞ்ஜநேயாய நம: ஓம் மஹாவீராய நம: ஓம் ஹநூமதே நம:  ஓம் மாருதாத்மஜாய நம:  ஓம் தத்வஜ் ஞாநப்ரதாய நம:  ஓம் ஸீதாதேவி முத்ரா ப்ரதாயகாய நம:  ஓம் அஶோகவ நிகாச்சேத்ரே நம: ஓம் ஸர்வமாயாவிபஞ்ஜநாய நம:  ஓம் ஸர்வபந்த விமோக்த்ரே நம: ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாய நம:                                                                       10   ஓம் பரவித்யாபரீஹாராய நம:  ஓம் பரஶௌர்யவிநாஶநாய நம:  ஓம் பரமந்த்ர நிராகர்த்ரே நம:  ஓம் பரமந்த்ர … Continue reading ஸ்ரீ ஹநுமதஷ்டோத்தர ஶத நாமாவளி

ஸ்ரீ ஹனுமதஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹனுமதஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்   ஆஞ்ஜநேயோ மஹாவீரோ ஹநூமாந் மாருதாத்மஜ: தத்வஜ்ஞாந ப்ரத: ஸீதா தேவீ முத்ரா ப்ரதாயக:                                       01   அஶோகவ நிகாச் சேத்தா ஸர்வமாயா விபஞ்ஜந: ஸர்வபந்த விமோக்தாச ரக்ஷோ வித்வம்ஸகாரக:                                   02   பரவித்யா பரீஹார: பரஶௌர்ய விநாஶந: பரமந்த்ர நிராகர்த்தா பரயந்த்ர ப்ரபேதந:                                                 03   ஸர்வக்ரஹ விநாஶீச பீமஸேந ஸஹாயக்ருத் ஸர்வது: க ஹர: ஸர்வ லோகசாரீ மநோஜவ:                                              04   பாரிஜாத த்ருமூலஸ்த: ஸர்வமந்த்ர ஸ்வரூபவாந் ஸர்வதந்த்ர … Continue reading ஸ்ரீ ஹனுமதஷ்டோத்தர சதநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹநுமத் புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஹநுமத் புஜங்க ஸ்தோத்ரம்   ப்ரபந்நாநுராகம் ப்ரபாகாஞ்ச நாங்கம் ஜகத்பீதிஶௌர்யம் துஷாராத்ரிதைர்யம் த்ருணிபூதஹேதிம் ரணோத்யத் விபூதிம் பஜே வாயுபுத்ரம் பவித்ராப்த மித்ரம்                                                                       1   பஜே ராம ரம்பாவ நீ நித்யவாஸம் பஜே பாலபாநு ப்ரபாசாருபாஸம் பஜே சந்த்ரிகா குந்த மந்தாரஹாஸம் பஜே ஸந்ததம் ராம பூபாலதாஸம்                                                                 2   பஜே லக்ஷ்மண ப்ராண ரக்ஷாதி தக்ஷம் பஜே தோஷிதாநேக கீர்வாணபக்ஷம் பஜே கோர ஸங்க்ராம ஸீமாஹதாக்ஷம் பஜே ராம நாமாதி ஸம்ப்ராப்த ரக்ஷம்                                                         3 … Continue reading ஸ்ரீ ஹநுமத் புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம்   அஸ்யஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய விபீஷண ருஷி: ஆபதுத்தாரணோ ஹநுமாந் தேவதா ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ப்ரஸாத ஸித்யர்த்தே ஜபே விநியோக:   த்யானம்: வாமேகரம் வைரிபிதம் வஹந்தம் ஶைலம்பரே ச்ருங்கல ஹாரிடங்கம் ததான மச்சச்சவி யக்ஞஸூத்ரம் பஜே ஜ்வலத் குண்டல மாஞ்ஜநேயம் ஸுபீத கௌபீத முதஞ்சிதாங்குளிம் ஸமுஜ்ஜ்வலந் மௌஞ்சஜிநோப வீதிநம் ஸகுண்டலம் லம்பஶிகா ஸமாவ்ருதம் தமாஞ்சஜநேயம் ஶரணம் ப்ரபத்யே   ஆபந்நாகில லோகார்த்தி ஹாரிணே ஸ்ரீஹநூமதே அகஸ்மா தாகதோத்பாத … Continue reading ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரண ஹநுமத் ஸ்தோத்ரம்