ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் (தேவேந்திரன் இயற்றியது)

தேவீபாகவதம் 9-ஆவது ஸ்கந்தம் 42-ஆவது அத்தியாயத்தில் உள்ள இந்த ஸ்தோத்ரம் தேவேந்திரனால் இயற்றப்பட்டது. இந்த ஸ்தோத்ரத்தை முக்காலமும் படிப்பவர்களுக்கு தேவேந்திர போகமும் குபேர ஸம்பத்தும் ஏற்படும் என்று பலச்ருதி சிறப்பாகக் கூறுகிறது. புரந்தர உவாச: நம: கமலவாஸிந்யை நாராயண்யை நமோ நம: க்ருஷ்ணப்ரியாயை ஸததம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:  1   பத்மபத்ரேக்ஷணாயை ச பத்மாஸ்யாயை நமோ நம: பத்மாஸநாயை பத்மிந்யை வைஷ்ணவ்யை ச நமோ நம:  2   ஸர்வ ஸம்பத் ஸ்வரூபிண்யை ஸர்வாராத்யை நமோ… Read More ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் (தேவேந்திரன் இயற்றியது)

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி ஓம் நித்யாகதாயை நம: ஓம் அநந்தநித்யாயை நம: ஓம் நந்திந்யை நம: ஓம் ஜநரஞ்ஜந்யை நம: ஓம் நித்யப்ரகாஸிந்யை நம: ஓம் ஸ்வப்ரகாஶ ஸ்வரூபிண்யை நம: ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ஓம் மஹாகாள்யை நம: ஓம் மஹாகந்யாயை நம: ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ஓம் போகவைபவ ஸந்தாத்ர்யை நம: ஓம் பக்தாநுக்ரஹ காரிண்யை நம: ஓம் ஈஶாவாஸ்யாயை நம: ஓம் மஹாமாயாயை நம: ஓம் மஹாதேவ்யை நம: ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம: ஓம் ஹ்ருல்லேகாயை… Read More ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஹரி: ஓம்   நாம்னாம் ஸாஷ்ட ஶஹஸ்ரம் ச ப்ரூஹி கார்க்ய மஹாமதே மஹாலக்ஷ்ம்யா மஹாதேவ்யா புக்தி முக்த்யர்த்த ஸித்தயே              1   கார்க்ய உவாச:   ஸநத்குமார மாஸீநம் த்வாதஶாதித்ய ஸந்நிபம் அப்ருச்சந் யோகிநோ பக்த்யா யோகிநாமார்த்த ஸித்தயே                            2   ஸர்வ லௌகிக கர்மப்யோ விமுக்தாநாம் ஹிதாய வை புக்தி முக்தி ப்ரதம் ஜப்யம் அநுப்ரூஹி தயாநிதே                                               3   ஸநத்குமார பகவந் ஸர்வஜ்ஞோ(அ)ஸி விஶேஷத: ஆஸ்திக்ய ஸித்தயே ந்ரூணாம்… Read More ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ துளஸீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ துளஸீ ஸ்தோத்ரம்   ஜகத்தாத்ரீ நமஸ்துப்யம் விஷ்ணோஶ்ச ப்ரியவல்லபே யதோப்ரஹ்மாதயோ தேவா: ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்த காரிண:                1   நமஸ்துளஸி கல்யாணி நமோவிஷ்ணு ப்ரியேஶுபே நமோ மோக்ஷப்ரதே தேவி நமஸ்ஸம்பத் ப்ரதாயிகே                             2   துளஸீ பாதுமாம் நித்யம் ஸர்வாபதப்பியோபி ஸர்வதா கீர்திதாபி ஸ்முருதாவாபி பவித்ரயதி மானவம்                                       3   நமாமி ஸிரஶாதேவீம் துளஸீம் விலஸத்தனும் யாம் த்ருஷ்ட்வா பாபிதோமர்த்யா முச்யன் தே ஸர்வ கில்பிஷாத்4   துளஸ்யா ரக்ஷிதம் ஸர்வம் ஜகதேதச் சராசரம் யா விநிர்ஹன்தி… Read More ஸ்ரீ துளஸீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ நாராயண ஹ்ருதயமும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருதயமும்

ஸ்ரீ நாராயண ஹ்ருதயமும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருதயமும்   அதர்வ ரஹஸ்யத்தில் உத்தர காண்டத்தில் பார்க்கவ ரிஷி உபதேசித்த இந்த இரண்டு ஸ்தோத்ரங்களும் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவை. இதை ஜபித்துவந்த முன்னோர்கள் ஸகல ஸௌபாக்யங்களும் பெற்று தலைமுறை தலைமுறையாக ஸ்ரீலக்ஷ்மீ கடாக்ஷமும் நீண்ட ஆயுளும், அமைதியும் பெற்று வாழ்ந்து வந்தனர். இதை குருமுகமாக பெறாதவர்கள் ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவனுடைய ஸந்நிதியில் குரு தக்ஷிணை ஸமர்ப்பித்து, அவர் திருமுகத்தாலேயே உபதேசம் பெறுவதாக த்யானித்து ஒரு நல்ல நாளில் பாராயணம் ஆரம்பிக்க வேண்டும்.… Read More ஸ்ரீ நாராயண ஹ்ருதயமும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருதயமும்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் நாமாவளி

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்   ஸ்ரீ தேவ்யுவாச: தேவதேவ மஹாதேவ த்ரிகாலஜ்ஞ மஹேஶ்வர கருணாகர தேவேச’ பக்தானுக்ரஹ காரக   அஷ்டோத்தரச’தம் லக்ஷ்ம்யா: ச்’ரோதுமிச்சாமி தத்வத:   ஸ்ரீ ஈச்’வர உவாச:   தேவி ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம் ஸர்வைச்’வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாச’நம்                           1   ஸர்வ தாரித்ர்ய ச’மநம் ஸ்ரவணாத் புக்தி முக்திதம் ராஜவச்’யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத் குஹ்யதமம் பரம்                             2   துர்லபம் சர்வ தேவானாம் சது:ஷஷ்டி… Read More ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம் நாமாவளி

ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்   ஸ்ரீமத் சங்கராசார்ய ஜகத்குரவே நம:   அங்கம்ஹரே: புலகபூஷண மாச்ரயந்தீ ப்ருங்காங்கனேவ முகுலாபரணம் தமாலம் அங்கீக்ருதாகில விபூதி ரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்கலதேவதாயா                                                 1   முக்தா முஹுர் விதததீ வதனே முராரே: ப்ரேம த்ரபா ப்ரணிஹிதானி கதாகதானி மாலா த்ருசோர் மதுகரீவ மஹோத்பலே யா ஸா மே ச்ரியம் திசது ஸாகர ஸம்பவாயா:                                               2   விச்வாமரேந்த்ர பதவீப்ரம தான தக்ஷ மானந்த ஹேது ரதிகம் முரவித்விஷோ(அ)பி ஈஷந்நிஷீதது மயி… Read More ஸ்ரீ கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்   ஓம்   மஹாலக்ஷ்ம்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமதம் ஸர்வபாப ப்ரசமனம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம்                                       1   துஷ்டம்ருத்யுப்ரசமனம் துஷ்ட்தாரித்ர்ய நாசனம் க்ரஹபீடா ப்ரசமனம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்சனம்                                          2   புத்ரபௌத்ராதி ஜனகம் விவாஹப்ரத மிஷ்டதம் சோராரிஹாரி ஜகதாம் அகிலேப்ஸித கல்பகம்                                      3   ஸாவதாநமநா பூத்வா ஸ்ருணு த்வம் சுகஸத்தம அநேகஜந்மஸித்தி லப்யம் முக்திபலப்ரதம்                                                4   தநதாந்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வ ஸௌபாக்ய தாயகம் ஸக்ருத்படந மாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ: ப்ரஸீததி                                       5… Read More ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி   ஆதிலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ யசோ தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே                      1   ஸந்தானலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து புத்ர பௌத்ர ப்ரதாயினி புத்ரான் தேஹி தனம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே                  2   வித்யாலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்ரஹ்ம வித்யாஸ்வரூபிணி வித்யாம் தேஹி கலாம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே   3   தனலக்ஷ்மி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸர்வதாரித்ர்ய நாசினி தனம்தேஹி ச்ரியம் தேஹி ஸர்வகாமாம்ச்ச தேஹி மே                      4… Read More ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்துதி