கண்ணே ராஜா நான் வந்துட்டேண்டா செல்லம்

பழைய செய்திதான் ஆனால் என்றைக்கும் நல்ல செய்தி சௌதி அரேபியாவில் ஒரு அரபிக்கு திருமணம் முடிந்து 20 வருடங்கள் கழித்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பல கம்பனிகளுக்கு சொந்தக்காரர். அனைத்து சொத்துக்கும் வாரிசு இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற கவலையில் இருந்த அந்த குடும்பத்திற்கு பொக்கிசமாக வந்தது அந்த குழந்தை. இந்த வீட்டில் ஒரு ஸ்ரீலங்கா வை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி வேலை செய்து வருகிறார். இந்த அம்மணிக்கு 3 குழந்தைகள். சிறு வியாபாரம் செய்து குழந்தைகளையும்… Read More கண்ணே ராஜா நான் வந்துட்டேண்டா செல்லம்

எனக்கு அந்த க்ளாஸில்தான் டீ வேண்டும்

#வாழ்க்கைப்_பாடம்… அந்த ஆசிரியரை எல்லா மாணவர்களும் நேசித்தார்கள். காரணம் கஷ்டமான பாடத்தையும் எளிமையான உதாரணங்களைக் கொண்டு புரிய வைப்பதில் அவர் வல்லவராக இருந்தார். அவரிடம் படித்த மாணவர்கள் பெரிய பெரிய பதவிகளை வகித்தார்கள். பலரும் பல நாடுகளுக்குச் சென்று பிரகாசித்தார்கள். பெரிய தொழிலதிபர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு எத்தனையோ ஆசிரியர்கள் இருந்திருந்த போதிலும் அவர் மேல் காட்டிய அன்பையும் மரியாதையையும் அவர்கள் மற்றவர்களிடம் காட்டவில்லை. அந்த ஆசிரியரிடம் மட்டும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் இன்னும் கடிதம் மூலமும், ஈ மெயில்… Read More எனக்கு அந்த க்ளாஸில்தான் டீ வேண்டும்

Beyond the Sixth — A Chequered Journey — 6

A phenomenon called Sri Ramakrishna Paramahamsa Christopher Isherwood states that the story of Sri Ramakrishna was the story of a phenomenon, rather than ‘holy man’, ‘mystic’, ‘saint’ or ‘avatar’. He says a phenomenon is always a fact, an object of experience. Sri Ramakrishna once told Mahimacharan, in the evening of August 9, 1885 while others… Read More Beyond the Sixth — A Chequered Journey — 6

Beyond the Sixth — A Chequered Journey — 5

Mystical experiences Mystical experiences have been reported to be occurring to people since ages. We will see some instances: Richard Church, British poet (1893-1972) While young, Church had a mystical experience at a convalescent home, which he recounted in his autobiography, Over the Bridge, and which was also recounted by the British occultist writer Colin… Read More Beyond the Sixth — A Chequered Journey — 5

Formless Power or Powerful Forms ? – A Hindu view – 2

  He can be with form, without form and also beyond all that. Swami Shantatmananda writes in a column in the Sunday Guardian: “Sri Ramakrishna would often caution his devotees about the dangers of being rigid in one’s spiritual beliefs. He would ask the devotees whether they knew where those who speak of the formless God… Read More Formless Power or Powerful Forms ? – A Hindu view – 2