புது உலகைப் படைத்து விடு

images (18)235602277..jpg

புது உலகைப் படைத்து விடு

(இலக்கணம் அறியாப் புலம்பல் இது)

கபிலவிசாகன்

****

தொட்டு விட்டான் என்று துடித்திருந்தேன்
தட்டி விட்டான் என்று தவித்திருந்தேன்
கொட்டி விட்ட கண் நீர் பட்டு என் கைகள் சுடுபொறி எடுத்துச்
சுட்டு விட்டன அக்காமுகனை.

குறைந்தான் ஒருவன் பெண்ணினத்தை
வஞ்சம் செய்யும் ஆண்வேடம் போட்ட
என்ன வொண்ணா
பன்றியரின் கூட்டத்தில்.

பார்த்தவுடன் எரித்துவிடு
தொட்டவுடன் கொன்றுவிடு
என் சகோதரியே அஞ்சவேண்டாம்
இதுதான் சரியான நீதி.

தாயென மதிக்கவில்லை
தந்தையென நினைக்கவில்லை
உடன்பிறந்தாள் என்று மதிக்கவில்லை
உடன்பிறந்தேன் என்று நினைக்கவில்லை.

பார்த்தவுடன் எரித்துவிடு
தொட்டவுடன் கொன்றுவிடு
என் சகோதரியே அஞ்சவேண்டாம்
இதுதான் சரியான நீதி.

உயிரும் மனமும் எண்ணமும் கனவும்
எதிர்காலமும் சாதனையும் ஒளிந்திருக்கும் உடலை,
நீ உடல் மட்டுமே என்று கணித்த
அந்த ஜடத்திற்கு உயிர் எதற்கு

பார்த்தவுடன் எரித்துவிடு
தொட்டவுடன் கொன்றுவிடு
என் சகோதரியே அஞ்சவேண்டாம்
இதுதான் சரியான நீதி.

நீதியைத் தொலைத்திட்ட அந்தச் சட்டத்தை மாற்றி விடு :
தொட்ட ஆணைப் பெண் கொன்றமைக்கு விருது ஒரு நியதி;
எதிர்த்த பெண்ணைத் தொட்ட கயவனுக்கு கொலைக்குற்றம்
சாற்றி உடன் கொல்லல் புது நியதி. சட்டத்தை மாற்றிவிடு.

அவ்வையையே என்னைக் கிழவியாக்கு என்று
தெண்டனிட வைத்த சமூகம் இது.
அஞ்சாதே அஞ்சாதே இனிமேலும் அஞ்சாதே,
பாரதி கண்ட புதுமைப் பெண்ணாய் இன்றே மாறிவிடு.

அச்சமில்லை அச்சமில்லை என்றெழுந்து
மிச்சமுள்ள மிருகங்களை வேட்டையாடிவிடு.
நற்பண்பு கொண்ட ஆண் மட்டுமே உள்ள
புத்துலகைப் படைத்து விடு என்மகளே உன் மகளுக்காக.

***

(திரு கணேஷ்குமார் கவிதையைப் — https://wp.me/p41QAT-1YK — படித்தபின் புலம்பியது)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.