பன்னிரு திருமுறைகள் சைவம் இணையப்பக்கங்கள் பட்டியல்

பன்னிரு திருமுறைகள் சைவம் இணையப்பக்கங்கள் பட்டியல்

நன்றி: https://www.shaivam.org

சைவம் எனும் மேற்கண்ட இணய விலாசம் கொண்ட இணைய நிறுவனம் மாபெரும் பணியாற்றி வருகின்றது. பன்னிரு திருமுறைகளையும் ஒரே இடத்தில் தவறு நீக்கி வெளியிட்டு தமிழ் உலகிற்கும் பக்தி இலக்கிய உலகிற்கும் பெரும் சேவை ஆற்றி வருகின்றனர்.

இப்பட்டியல், பக்தி வேட்கை கொண்ட தமிழ் மரபினர் தேடிப் பெறுவதற்காக தொகுத்து வழங்குவதில் நான் எடுத்துக் கொண்ட சுதந்திரத்துக்காக நான் சைவம் நிறுவனத்திற்கு நான் மிகவும் நன்றியுடனும், உயர்மதிப்புடனும் தண்டனிட்டு வணங்குகிறேன்.

இப்பட்டியலில் உள்ள வரிகள், இணையப் பக்கத்தின் தொடர்பை அடக்கியுள்ளன. சரியான முறையில் இவற்றை முடுக்கினால், ஒவ்வொரு வரியும் அதில் குறிப்பிட்ட பதிகம் உள்ள சைவம் இணையதளத்தில் உள்ள வலைப்பக்கத்தைத் திறக்கும்.

மிக்க பணிவுடன்,

ந. கணபதிசுப்ரமணியன்

முதல்-திருமுறை

இரண்டாம்-திருமுறை

 

 

மூன்றாம்-திருமுறை

 

 

நான்காம்-திருமுறை

 

 

ஐந்தாம்-திருமுறை

 

 

ஆறாம்-திருமுறை

ஏழாம்-திருமுறை

 

 

எட்டாம்-திருமுறை-திருவாசகம்

 

 

எட்டாம்-திருமுறை-திருக்கோவையார்

 

 

ஒன்பதாம்-திருமுறை-திருவிசைப்பா

 

ஒன்பதாம்-திருமுறை-திருப்பல்லாண்டு

 

 

பத்தாம்-திருமுறை

 

 

பதினொன்றாம்-திருமுறை

 

 

பன்னிரண்டாம்-திருமுறை-பெரியபுராணம்

 

திருச்சிற்றம்பலம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.