வைகுண்ட ஏகாதசி

வைகுண்ட ஏகாதசி

ஏகாதஶீ ஸமம் கிஞ்சித் பாவனம் ந ச வித்யதே ஸ்வர்மோக்ஷப்ரதா ஏஷா ராஜ்யபுத்ரப்ரதாயினி

ஸ்வர்கம், மோக்ஷம், நல்ல புத்ரன், அரச பதவி முதலிய பலன்களைத் தருவதில் ஏகாதசிக்கு இணையான விரதம் கிடையாது என்கிறது தத்துவ ஸாரம் என்னும் புஸ்தகம்.

வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு மோக்ஷ ஏகாதசி என்ற பெயரும் உண்டு. ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு வஸிக்கும் வைகுண்டத்தில் வாசல் திறக்கும் தினம் இன்று. இதன் அடையாளமாக பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பாக ஒரு வாசலைத் திறந்து அதன்வழியே பெருமாள் தரிசனம் தருகிறார்.

வருஷத்தில் 25 ஏகாதசிகளில் முக்கியமானவை நான்கு ஏகாதசிகள். (1) சயன ஏகாதசி: (ஆனி மாத சுக்ல (சயன) ஏகாதசி) ஆனி மாதம் சுக்ல ஏகாதசி முதல் ஐப்பசி மாதம் சுக்ல ஏகாதசி வரை விஷ்ணு யோக நித்திரையில் இருக்கிறார். (2) பரிவர்த்தன ஏகாதசி: ஆவணி வளர்பிறை (பரிவர்த்தன) ஏகாதசி – இன்று பெருமாள் வலப்புறமாகத் திரும்பிப் படுக்கிறார். (3) உத்தான-ப்ரபோதன ஏகாதசி: துயில் கலைந்து எழுந்திருக்கும் கார்த்திகை வளர்பிறை ஏகாதசி. (4) வைகுண்ட ஏகாதசி: மார்கழி வளர்பிறையில் வரும் இந்த ஏகாதசி எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானது.

ஏகாதசி என்ற சொல்லுக்குப் பதினோராம் நாள் என்று பொருள். ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபஸ்தம் ஆகிய கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து, மனம் ஒன்று ஆகிய பதினொன்றையும் பெருமாளுடன் ஐக்கியப்படுத்தி மனதில் பெருமாளை நினைத்திருப்பதே ஏகாதசி விரதம்.

உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பெருமாளுடன் ஒன்றியிருப்பதே உபவாஸம் எனப்படும். எட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களும், எண்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களும் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

……..

லக்ஷ்மீ நிவாஸே ஜதாம் நிவாஸே ஹ்ருத்பத்ம வாஸே ரவி பிம்வாஸே க்ருபாம் நிவாஸே குப்ருந்வாஸே ஸ்ரீரங்ராஜே ரமதாம் மநோமே

ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியின் இருப்பிடமானவரும், உலகமனைத்திலும் ஊடுருவி இருப்பவரும், குறிப்பாக ஸூரிய மண்டலத்தின் நடுவில் இருப்பவரும், கருணைக்கு இருப்பிடமானவரும், குணக்கூட்டங்களுக்கு இருப்பிடமானவரும், ஸ்ரீரங்கத்தில் வஸிப்பவருமான அந்த ரங்கராஜாவினிடத்தில் என் மனது ரமிக்கட்டும்.

  • வைதிகஸ்ரீ ஜனவரி 2018 இதழ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.