ஆதாரம் என்றும் நீதானே

20663909_1365304706902016_4099543115118465454_n

ஆதாரம் என்றும் நீதானே

தீய குணங்கள் என்னைச் சேராமல்

என் செய்கையிலே நேர்மை தவறாமல்

ஈகையெனும் பண்பில் மாறாமல்

எந்தத் தன்மையிலும் உன்னை மறவாமல்

இருக்க ஆதாரம் என்றும் நீதானே,

ஆறுமுகனே, வள்ளி அம்மை மணாளனே

ஆதாரம் என்றும் நீதானே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.