இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 17

அன்பே எல்லாம்

என் வாழ்வில் நான் கற்றுக் கொண்டது  அன்பே எல்லாம் என்பதைத்தான். அன்பினால்தான் இந்த உலகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. குழந்தையாகவும், சிறு பிராயத்திலும், நமக்கு நம் பெற்றோர், நம் ஆசிரியர், நம் உற்றோர் ஆகியோர் அளித்த அன்பான அணுகுமுறையால்தான் நாம் வளர்ந்துள்ளோம். அவ்வாறு அன்பு செலுத்தும்போது அவர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிதான் அளவில்லாதது என்பதை நாம் பிறரிடம் அன்பு செலுத்தும்போதுதான் உணரமுடியும்.

அந்த அன்புதான் நல்ல மனம் படைத்தவர்களிடமிருந்து இதமான ஒரு வருடலாக, மிகுந்த வெப்பத்தில் வாடும்போது எங்கிருந்தோ வந்து நம்மைக் குளிர்விக்கும் தென்றலாக, வருத்தத்துடன் வாடும்போது கிடைக்கும் ஒரு தேற்றுதலாக, உடல் நலிவுடன் இருக்கும்போது கிடைக்கும் இதமான ஒரு மருந்தாக, சோகத்தில் தவிக்கும் இதயங்களுக்கு மலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் நல்லிசையாக மலர்ந்து, பிறரை வாழவைக்கிறது. இதை நாம் உணரும் தருணங்கள் மிகக்குறைவு. இருப்பினும் நமக்கு எப்போது ஒரு நன்மையைப் பிறர் செய்தாலும், பயன்பெறும் நாம் அந்த நன்மையைச் செய்தவரின் மனத்திலுள்ள அன்பு, அவரின் குண நலன் இவற்றைக்குறித்து சிறிது யோசித்தால், அப்படி யோசிக்கப் பழகப்பழக, அந்த அன்பு நமக்குப் புலனாகும்.

அன்பே சிவன், அன்பே இறைவன், Love is God, என்று உணர்ந்து அந்த அன்பு மிகக் கொண்டவர்களாக நாம் மாற மாற, பிறருக்கு நம்மால் நன்மை விளையும் அதே நேரத்தில் நாம் மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சியினால் நிறைக்கப்பட்டவர்களாக ஆவோம். வளம் கொண்டதாக ஆகிவிட்ட அத்தகைய நமது மனத்தில் ஏற்படும் எண்ணங்களால் எதையும் சாதிக்க இயலும். எண்ணம் நம் வசப்படுவதால் நம் வாழ்வு வசப்படும். உலகமும் நம் வசப்படும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.