இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 15

krishna-buddha-jesus-allah

மதத்தால் மனிதரில் வேற்றுமை பாராட்டக் கூடாது

மேலும் என் இளம்பிராயத்தில், என் வீட்டிற்கு வரும் என் தந்தையின் நண்பர்கள் எல்லா மதத்தினரும் ஆவர். எனக்குத் தெரிந்து இரு கிறிஸ்தவர்களும், இரு முகம்மதியர்களும், மூன்று இந்துக்களும் அவருக்கு மிக நட்பாக இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரோ அல்லது இருவரோ அல்லது மூவரோ வந்து எங்கள் வீட்டுத் திண்ணையில் அமர்ந்து நீண்ட நேரம் என் தந்தையுடன் உரையாடும் போது பேசப்படும் தர்க்கப்பொருள் பெரும்பாலான நேரங்களில், பிறர் மீது அன்பு வைத்து நாம் செய்யக்கூடியவை பற்றியும், எந்தவொரு மதத்துக்குள்ளும் பிரத்தியேகமென்று அடக்கிவைக்கப்பட முடியாத இறைசக்தியையும் குறித்துத்தான்.

மற்ற மத நண்பர்கள் வந்துசென்றபின், எனக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் எல்லா மதங்களுமே இறைவனைச் சென்றடையும் வழிகளே என்றும், பிறந்த மதத்தின் வழி நடப்பது நமது கடமை என்றும் என் பெற்றோர் உணர்த்தியிருக்கின்றனர். அதன்படியே வாழ்ந்தும் வருகிறேன்.

மேலும் மதத்தின்பால் நம்பிக்கை இல்லாது ஆனால் அசைக்கமுடியாத தன்னம்பிக்கை கொண்டு, மிக்க பண்புடனும் அன்புடன் பிறரை நேசிப்பவர்களும் மதிக்கப்பட வேண்டியவர்களே என்றும், அந்தத்தன்னம்பிக்கையே (அவர்கள் உணரமறுத்தாலும்) அவர்களிடமும் இறைவன் இருப்பதற்கு அத்தாட்சி என்றும் என் தந்தையார் போதித்திருக்கிறார்.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.