இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 11

 

முறையாக ப்ராணாயாமம் தொடர்ந்து செய்தால் ஏற்படும் பயன்கள் குறித்து நூல்களில் படித்தும் பலசமயங்களில் தொடர்ந்து செய்தும் அறிந்திருந்தேன். மேலும்  Norman Vincent Peale, Napolean Hill மற்றும் Robert Schuller இவர்கள் எழுதி உலகமுழுதும் கோடிக்கணக்கில் விற்பனயான Positive Thinking குறித்த நூல்களைப் படித்திருந்தேன். அதில் Norman Vincent Peale அவர்களின் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருந்த இரு நிகழ்வுகள் சிறுவயதுமுதலே என் நினைவில் இருந்துவந்துள்ளன.

37705-cloud-forest-1200.630w.tn

புயலில் காத்த இறைவன்

ஒரு நிகழ்வு: தினமும் தனது 50 ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கு அழைத்துப்போவார் ஒரு முதிய பெண்மணி. அவர் ஒரு நாள் தன் ஆடுகளுடன் மேய்க்கும் வெளியில் இருந்தபோது, திடீரென்று ஒரு பெரும்புயல் உருவாகி, பெருமழை வரப்போவதை உணர்ந்தார்.

நெடுந்தொலைவில் இருக்கும் தம்மிடத்துக்கு புயலில் அகப்படாமல் ஆடுகளைத் தன்னால் அழைத்துப்போக இயலாதே என்று மனம் நொந்தார். புயலிலும் மழையிலும் சிக்கி ஆடுகள் பரிதவிக்குமே, சில ஆடுகள் முடியாமல் இறப்பதற்கும் நேருமே என்று மிகக் கவலையுற்றார்.

எப்போதும் தன்னுடன் வைத்திருக்கும் புனித பைபிளை எடுத்தார். அதில் ஒரு பக்கத்தைத் திறந்து, “உன்னோடு புயலிலும் மழையிலும் நான் இருந்து உன்னையும் உன்னைச் சேர்ந்தவற்றையும் காப்பேன்” என்று இயேசுநாதர் கூறியுள்ள வசனத்தை, மிக நம்பிக்கையுடன் உரத்த குரலில் படிக்க ஆரம்பித்து, அந்த வசனத்தையே மீண்டும் மீண்டும் முழு நம்பிக்கையுடன் இரண்டுமணி நேரத்துக்கும் மேலாக ஜபித்தார்.

அவரும் ஆடுகளும் இருந்த சிறு பகுதியில் மட்டும் கொஞ்சம் காற்றும் சிறுமழையும், அவர்கள் இருந்த பகுதியைச் சுற்றி பலத்த காற்றுடன் மிக அதிகமாக மழையும் பெய்து, புயல் அடிக்கும்போது இவர்கள் முழுதும் எந்த உயிர்ச்சேதமும் இன்றி காக்கப்பட்டனர். அந்தப் பெண்மணியும் எல்லா ஆடுகளும் பத்திரமாக தம் இருப்பிடம் சேர்ந்தனர்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.