இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 8

Mahabharata_KrishnaArjun_ISKON_Flikr_380x255

பிரார்த்தனையின் பயன்கள்

பிரார்த்தனை செய்தும் தினமும் ஸ்லோகங்கள் சொல்லியும் அதனால் பலனடைந்தும் வருகின்ற எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. என் மனைவியார் தினமும் இருவேளைகளிலும் கோயில்களுக்குச் செல்வதும், தினசரி அவர் வீட்டில் பூஜை செய்துகொண்டும், பலதினங்களில் விரதம் இருந்துகொண்டும், தன்னால் இயன்ற உதவிகளைப் பலருக்கும் செய்துகொண்டும் வருகிறார். அதனால் அவருக்குக் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட கஷ்டங்களுக்கு நிவாரணத்தையும், அவருக்கு ஏற்பட்ட பல சோதனைகளிலிருந்து மீட்சியையும், எப்போதுமே மற்றவர்களுக்கு உதவக்கூடிய பொன்னான இதயத்தையும் அந்த இறைவனும் இறைவியும் நல்கியுள்ளார்கள். அவர் அதைப்பற்றி என்னைப்போல் பெருமையாகப் பேசவோ இப்படி எழுதவோ செய்வதில்லை. ஆயினும் அவர் தான் வாழும் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் இறைவனுக்கு நன்றியாக வாழ்ந்து அதன் அறிகுறியாக எல்லா மனிதர்கள் மேலும் பாசமழை பொழிந்து வருகிறார். பிரார்த்தனையும் இறைவன்மீதும் மற்ற மனிதர்மீதும் வைக்கும் அன்பும் நம்மைக் காக்கும் என்பதற்கு அவர் ஒரு முழு உதாரணம்.

எனக்கும்கூட ஸ்லோகங்கள் படித்ததனால் மன அமைதி கிட்டியுள்ளது. எனக்கு ஏற்பட்ட சில பிரச்னைகளத் தீர்த்துக் கொள்ள விரும்பி நான் சில ஸ்லோகங்கள் பாராயணம் செய்து எத்தனையோ முறை அந்தப் பிரச்னைகளும் அவற்றால் ஏற்பட்ட கவலையும் பயமும் தீர்ந்துள்ளன. கோவில்களில் செய்யும் ப்ரார்த்தனைகளும் வீட்டில் செய்யும் பூஜைகளும் நன்மை செய்திருக்கின்றன.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.