இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 7

Mahabharata_KrishnaArjun_ISKON_Flikr_380x255

இவற்றில் மனிதரில் பேதம் காணக்கூடாது

மேலும் அன்பு, இறைசக்தி, இயற்கை, மனிதர்கள் என்ற இந்த நான்கு சொற்களையும் நான் உபயோகித்திருப்பதில், ஜாதி, மதம், நிறம், மொழி, அறிவுபெற்றவர்-பெறாதவர், தெரிந்தவர்-தெரியாதவர், உறவினர்-அல்லாதவர் என்ற வித்தியாசங்களைக் கருதக்கூடாது. தெரிந்தவர் மீது வைக்கும் அன்பை விட தெரியாதவர் மீது வைக்கும் அன்புக்கும், சுய நலம் இல்லாது பிறரிடம் வைக்கும் அன்புக்கும் சக்தி மிக அதிகம். எல்லோரின் உடலிலும் நாராயணன் இருப்பதை நாம் ஒப்புக்கொண்டால், மனிதர் எல்லோரும் ஒன்றே என்பதையும் இதில் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற பேதம் உண்மையற்றது என்பதையும் அத்தகைய பேதங்கள் பாராட்டுவது மதியீனம் என்பதையும் நாம் உணருவோம்.

அதேபோன்று, மதப் பிரிவுகளும் மனிதரே தோற்றுவித்தவை. தனக்குத் தெரியாத எதையும் உண்மையென்று ஏற்றுக் கொள்ளாத மனிதன் தனக்குத் தானே அளித்துக் கொண்ட கொடை இந்த மதவாதம். ஆயினும் எல்லா மதங்களுமே இறைவனைச் சென்றடையும் வழிகள்தாம். உண்மையில் இறைசக்தி என்பது ஒன்றுதான். அது பலவழிகளில், பலரூபங்களில் தன்னை நம் மீது அன்பு கொண்டு நாம் உய்வதற்காக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ணனோ, சிவனோ, அம்பாளோ, இயேசுநாதரோ, அல்லாவோ தாம் ஆசீர்வதிப்பவர்களில் தம்மை வழிபடுவர்கள், தம்மை வழிபடாதவர்கள் என்ற பேதம் பார்த்து சிலருக்குக் கொடுத்தும் சிலருக்குக் கொடுக்காமலும் இருப்பதில்லை. எல்லா வடிவங்களிலும் நாம் வணக்கும் அந்த இறைசக்தி, வேண்டுபவர் எல்லோருக்கும் தாம் வழிபடும் வடிவத்தின் மதத்தன்மையையும் மீறி நன்மையே செய்கின்றன.

நாம் எந்த வீட்டில் பிறக்கிறோமோ அந்த வீட்டில் உள்ள நம் பெற்றோர் எந்த மதமோ, ஜாதியோ, உருவமோ, நிறமோ அவைகளையே நாமும் அடைகிறோம். இதில் நாம் நம் அறிவைக் கொண்டு தேர்ந்தெடுத்தது எதுவுமே இல்லை.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.