இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 6

Mahabharata_KrishnaArjun_ISKON_Flikr_380x255

மனம் சீரடைய இறைசக்தியை நாடு

அவ்வாறு எண்ணங்கள் சீரடைய நாம் இறைசக்தியை நாடவேண்டும். அதற்கு பிரார்த்தனைகள் செய்யவேண்டும். ‘கேளுங்கள் தரப்படும்’ என்று இயேசு நாதர் சொல்லியுள்ளார். ‘தான் தன் என்ற அகந்தையை விட்டு என்னைச் சரணடைந்தால், உனக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் நான் தருவேன்” என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணராகிய ஸ்ரீமந்நாராயணன் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளார். ‘தாயினும் சாலப்பரிந்து’ நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் சிவபெருமான் நமக்கு அளிப்பதாக மாணிக்கவாசகர் பாடியிருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் தரக்கூடிய அந்த இறைசக்தி மிகவும் பெரியதென்று நாம் உணரவேண்டும். நாம் அன்பு வைத்தால் அதுவும் நம் மீது அன்பைப் பொழியும். இறைவனிடம் நாம் அன்பு வைப்பது என்பது,  நம் மனத்தில் உறைந்திருக்கும் இறைவன் மீதும், இறைவனின் வடிவாகிய எல்லாஉயிரினத்தின் மீதும், எல்லா மனிதர்களின் மீதும் அன்பு வைப்பதுதான். அவ்வாறு அன்பு வளர்க்கக் கற்றுக் கொண்டால், நம் மனம் மிகச் சிறந்த மிக வலிமையான ஒரு கருவியாக மாறிவிடும். அப்புறம் நம் எண்ணங்களின் சக்தியால் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் (‘ஸர்வே ஜனா ஸுகினோ பவந்து’ என்ற கொள்கைக்கு விரோதமில்லாமல்) சாதித்துக்கொள்ளலாம்.

அவ்வாறு இறைசக்தியை நாடுவதற்கு பிரார்த்தனைகள் உதவுகின்றன. பல விதமான பிரார்த்தனைகள் நம் ஸ்லோகங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. கிறிஸ்தவர்களின் பிரார்த்தனை புத்தகங்களில், எல்லோரும் புரிந்துகொள்ளும் வண்ணம் பேசும்மொழியில் பல பிரார்த்தனைகள் அழகாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. பைபிளில் சங்கீதம் எனப்படும் Psalms பகுதியில் உள்ள பிரார்த்தனைகளும்,  St Francis of Assissi அவர்களின் புத்தகங்களிலுள்ள பிரார்த்தனைகளும், மிக உயர்ந்த பிரார்த்தனைகள். தமிழில் உள்ள பல பக்தி இலக்கியங்கள் பிரார்த்தனைகளின் கருவூலம். தேவாரம், திருவாசகம், அபிராமி அந்தாதி, சகலகலாவல்லி மாலை, திவ்யப் பிரபந்தம் இவற்றில் உள்ள செய்யுள்கள் மிகச் சிறந்த பிரார்த்தனைகள்.

பிரார்த்தனை செய்யும்போது சொல்லும் சொல்லின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லும்போதுதான் இறைசக்தியுடன் சேர்ந்து நம் மனத்தின் சக்தியும் பரிமளித்து ஒன்றி பிரார்த்தனையைப் பலனளிக்க வல்லதாய்ச் செய்யும். எனவே இயன்ற வரை நமக்கு நன்றாகத் தெரிந்த மொழிகளில் உள்ள ப்ரார்த்தனைகளையும், ஸமஸ்க்ருதம் போன்ற வேறு மொழியில் இருப்பதை, அதன் பொருளை நமக்குத் தெரிந்த மொழியில் சொல்லும் உரையுடன் வாசித்தே பிரார்த்தனை செய்யப் பழகவேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.