இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 3

Mahabharata_KrishnaArjun_ISKON_Flikr_380x255

அன்பே சக்திக்கு அடிப்படை

எண்ணத்திலும், சொல்லிலும், செயலிலும் அன்பைத் தொலைத்து விட்டதனால் மகத்தான சக்தி கொண்ட நம் எண்ணத்தை சக்தி இழந்ததாக்கி விட்டோம். அந்த சக்தியிழந்த எண்ணத்தினால் நாம் செய்யும் செயல்கள் நம்மை மேலும் சந்தோஷத்திலிருந்து வெகு தொலைவுக்குக் கொண்டு செல்கின்றன. பொருள்களிலும், பிறர் தரும் பாராட்டுக்களிலும், பிறரிலும் சந்தோஷம் இல்லவே இல்லை என்பதை உணர்ந்து, அது நம்மிடம் மட்டுமே உள்ளது என்பதை அறிந்து, அந்த சந்தோஷத்தின் அடிப்படை அன்புதான் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளும்போது உண்மையான ஞானம் ஏற்படுகின்றது.

 

கொள்வதில் இன்பம் இல்லை, தருவதில்தான் இன்பம் உள்ளது என்று உணரும்போது, ‘அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு’ என்று திருவள்ளுவர் கூறியிருப்பது போல், தன்னிடம் உள்ள அனைத்தினாலும், தன் எண்ணத்தினாலும், தன் பேச்சினாலும், தன் செயலினாலும், பிறருக்கு அன்பைத் தெரிவிக்க ஆரம்பிக்கும்போது அதன் விளைவாக பிறர் துன்பம் துடைக்க, பிறர் வறுமை போக்க, பிறர் இயலாமை நீக்க, பிறர் துயரம் போக்க, பிறர் சோகம் துடைக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளும்போது, அத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே அன்பான அந்த இறைவனுக்கு உகந்த காரியங்களாக இருப்பதால், இறைவனின் இலக்கணமான ஆனந்தம் நம்மிடம் ஏற்படுகிறது. அத்தகைய நிலையை நோக்கி நாம் முன்னேறத்தான் இந்த பிரார்த்தனையும் வழிபாடும் அமையவேண்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.