இறைசக்தியும் நம் சக்தியும் – 1

Mahabharata_KrishnaArjun_ISKON_Flikr_380x255 

பிரார்த்தனையில் நம்பிக்கை என்பது மிக முக்கியமானது. “விஶ்வாஸ: பலதாயக:” நம்பிக்கையின்றிச் செய்யும் எந்தப் பிரார்த்தனையும் பலன் தராது. எதற்காக வேண்டுகிறோமோ அது நமது பொது நன்மைக்காகவும் மற்றவருக்குத் தீமை விளைவிக்காததாகவும் இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு பிரார்த்தனையின் மீது முழு நம்பிக்கை ஏற்படும். வேறு விதமான விருப்பங்கள் நமது சொந்த ஆசாபாசங்களுக்கு நாம் ஆளாகியதால் ஏற்படுபவை. ‘ஸர்வே ஜனா ஸுகினோ பவந்து’ என்ற எல்லோரும் நன்றாக இருக்கவேண்டும் என்ற மன நிலையே எந்தப் பிரார்த்தனைக்கும் அடித்தளம்.

ஏனென்றால் நாம் பிரார்த்தனையில் இறைசக்தியிடம் தான் வேண்டுகிறோம். விருப்பு வெறுப்பற்ற, மன மத மாச்சர்ய பேதங்களையும் மீறி, சகல ஜீவனிடத்திலும் அளவில்லாத அன்பு கொண்ட, அளவில்லாத அறிவு, அளவில்லாத ஞானம், சர்வ வலிமை, சர்வ மங்களம், இவற்றை உடைய,  உலகிற்கும் சகலத்திற்கும் காரணமான அந்த இறைசக்தியை நோக்கித்தான் நம் எல்லா பிரார்த்தனைகளும் அமைகின்றன. எனவே குறுகிய நோக்கத்துடன், நம் நலன் மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு, அதில் சிறிதளவேனும் பிறருக்கு ஏற்படக் கூடிய இன்னல்களைக் கருதாது, செய்யும் பிரார்த்தனைகள் அந்த இறைசக்தியின் தன்மையை ஒருபோதும் சார்ந்திருக்காமையால், அப்பிரார்த்தனைகள் ஈடேறுவது மிகச் சிரமம்.

உயிரின் இயற்கை நிலை

சுத்த சத்துவ சத், சித், ஆனந்த நிலையில் இருப்பதுதான் உயிரின் இயற்கை நிலை. நம் சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளைப் பாருங்கள். அவை சிறிதும் கல்மிஷமில்லாதவை. நாம் வளரவளர, வயது முதிர முதிர,  நமக்கு பிரத்தியேக விருப்பங்களும், நாம் கற்கும் கல்வியினால் நமக்குக் கிடைக்கும் அறிவும், மற்றவர்களிடம் ஒப்பு  நோக்கும்போது நாம் செய்திருக்கும் சாதனைகளால் அடையும் பெருமையும் ஏற்பட ஏற்பட, நாம் செய்யும் முயற்சியில் நாம் வெற்றி அடைய அடைய, நாம் வளர்த்துக் கொள்ளும் அகந்தையினால், நாம் அந்த ஆனந்த நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி, நம்மில் இருக்கும் ஆனந்தத்தை காண்பதை அறியாமல், ஆனந்தத்தை நாம் பிற பொருள்களிடமும், பிற மனிதர்களிடமும் தேடுகிறோம்.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.