காலையில் துதிக்க

காலையில் துதிக்க

வலிமையானவர் – வலிமையற்றவர், உயர்ந்தவர் – தாழ்ந்தவர் என்று ஒவ்வொருவரின் உள்ளேயும் ஆன்மா உள்ளது; ஆன்மா எல்லையற்றது, எல்லா ஆற்றல்களும் உடையது, எல்லாம் அறிந்தது. உறங்கும் ஆன்மாவை எழுப்புங்கள். உறங்குகின்ற ஆன்மா மட்டும் விழித்தெழுந்து தன்னுணர்வுடன் செயலில் ஈடுபடுமானால் சக்தி வரும், பெருமை வரும், நமை வரும், தூய்மை வரும், எவையெல்லாம் மேலானதோ அவை அத்தனையும் வரும்என்கிறார் விவேகானந்தர்.

அப்படி எல்லா மேன்மைகளையும் தரவல்ல ஆன்ம சிந்தனைக்கு, அதிலும் அதிகாலை வேளையில் செய்வதற்கான ஆன்ம தியானத்திற்கு மிகவும் உகந்த துதி இது.

( ப்ராத ஸ்மரண ஸ்தோத்ரம்  என்னும் இந்த வடமொழிப் பிரார்த்தனைக்கு சுவாமி ஆசுதோஷானந்தர் அவர்கள் ஆக்கிய தமிழ் வடிவம் இது )

 

இதயத்தில் ஒளிரும் ஆன்மப் பொருளை அதிகாலையில் சிந்திக்கிறேன். அது உண்மை, அறிவு, ஆனந்த வடிவானது.

மகான்கள் நாடும் பொருள்.;

கனவு, நனவு, தூக்கம் ஆகிய மூன்று நிலைகளையும் கடந்து நான்காம் நிலையில் இருப்பது.

அது நித்தியமானது.

களங்கமற்ற அந்தப் பரம்பொருளே நான். இயற்கை அம்சங்களின் சேர்க்கையால் உருவான உடல் அல்ல நான்.

 

மனத்தாலும் வாக்காலும் அடியமுடியாத அந்தப் பரம்பொருளை அதிகாலையில் துதிக்கிறேன்.

அவரே தமது அருளால் எல்லா வாக்குகளையும் பொருள் பெறச் செய்கிறார்.

‘இதுவல்ல’, ‘இதுவல்ல’ என்ற வார்த்தைகளால் வேதங்கள் அவரையே போற்றுகின்றன;

தெய்வங்களுக்கெல்லாம் தெய்வமும், பிறப்பற்றவரும், அழிவற்றவரும், முதன்மையானவரும் ஆகிய அவரையே வாழ்த்துகின்றன.

 

இருளைக் கடந்து செந்நிறத்தில் திகழ்கின்ற அந்த மேலாம் பரம்பொருளை அதிகாலையில் வணங்குகின்றேன்.

அவர் முதன்மையானவர்,

அழிவற்றதான இருப்பிடத்தில் உறைபவர்.

அனைவரிலும் மேலானவர்.

கயிற்றில் தெரியும் பாம்பு போல் இந்த உலகம் முழுவதும் அவரிலேயே தெரிகிறது.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.