கேட்க ஆளில்லை — ஒரு பருவத்தில் வரம் — ஒரு பருவத்தில் சாபம்

கேட்க ஆளில்லை — ஒரு பருவத்தில் வரம் — ஒரு பருவத்தில் சாபம்.
***************************

குடும்பம் என்பது மூன்று நான்கு தலைமுறைகள் ஒரே வீட்டில் இருந்த காலம் ஒன்றிருந்தது.

சில குடும்பங்களில் அங்கத்தினரின் எண்ணிக்கை 100-ஐக்கூடத் தாண்டும்.

அப்போதும் எப்போதும் அக்குடும்பங்கள் தனிமனித வாழ்வுக்கு அரணாக இருந்தன.

இந்த எண்ணிக்கை சுருங்க ஆரம்பித்து,
50 ஆகி, 20 ஆகி, 10 ஆகி, 5 ஆகி, 4 ஆகி, 3 ஆகி, 2 ஆகிப்போனதே!

தனிமனிதச் சுதந்திரம் முற்றிலும் பறிபோய்விட்டது என்று கருதி, இந்த இரண்டும் கூடக் குறைந்து, ஒருவரே குடும்பம் என்பதை மெத்தப்படித்தவர்கள் சாதித்திருக்கின்றனரே !

குடும்பத்தில் ஆரம்பித்த “முன்னேற்றம்” , வளர்ந்து, தெரு, ஊர், நகரம், தேசம் என்று இன்று நாடே அப்பாதையில் செல்கிறதே !

இது ஒன்றும் வயது முதிர்ந்தவனின் ஏகாந்தப் புலம்பலல்ல !

புதிதாய்ப்பிறந்த குழந்தை முதல், சிறுவர், பதின்வயதினர், இளைஞர், நடுவயதினர், பெரியவர், முதியவர், உயர்முதியவர், சாவுக்காகக் காத்திருப்பவர் என்று எந்தவயதுக்கும், கூட்டுக்குடும்பத்தில் மட்டுமே கிடைத்த அத்தனை அன்பும் நேசமும், பாசமும் பற்றும், உரையாடலும் பரிகாசமும், விளையாட்டும் கேளிக்கையும், தன்னம்பிக்கையும் செய்திறனும், அரவணைப்பும் தேற்றுதலும், மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும், பலமும் பாதுகாப்பும், சகிப்பும் உற்சாகமும், நேர்கொண்ட உலக நோக்கும் உலகையும் வெல்லும் நம்பிக்கையும், ஒளிபடைத்த கண்ணும் ஈரமும் வீரமும் விளையும் நெஞ்சும், இன்று இல்லாமற்போனது உண்மைதானே !

அன்பும், உண்மையும், நல்லதைக்கேட்டு நடப்பதும், தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டுவதும், குடும்பத்திலிருந்து தொலைய ஆரம்பித்து, ஒரு கட்டடத்திலும், தெருவிலும், ஊரிலும் நாட்டிலும் தொலைந்தே போனதே !

யாரேனும் ஓரிருவர் இப்படி இருக்க ஆசை கொண்டால், அவரை, அவரின் வயதொத்தவரும், நாடும் பார்க்கும் பார்வையில் ஏளனமே விஞ்சி நிற்கிறதே !

யாரை யார் கேட்பது !!!
யார்தான் எதைத்தான் கேட்பது !!!

இவ்வளர்ச்சியைத் தனிமனித சுதந்திரத்தின் உச்சமான வளர்ச்சியென்று பெருமிதம் கொள்வோமா,

சுதந்திர நாட்டின் சுதந்திரத்தைப்போற்றும்
இந்நன்னாளில் ???

சிந்திப்போம்…….

N Ganapathy Subramanian 15 August 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.