உங்கள் தாய்

உங்கள் தாய்

மகாபாரதம் கூறும் உண்மைகள்:

அம்மா என்பவர் இருக்கும் வரை யாரும் அநாதை ஆவதில்லை – மகாபாரதம் சாந்தி பர்வம்

தாய் இருக்கும்வரை மனிதனுக்கு கவலை என்பதே இல்லை. செல்வம் அனைத்தும் அழிந்த பின்னும் அம்மா என்றழைக்க வீட்டில் தாய் இருந்தால் போதும். அன்னம் அளிக்கும் தெய்வம் இருப்பதாகப் பொருள்.

தாயை விடப் பெரிய நிழல் ஏதுமில்லை. தாயை விடச் சிறந்த அடைக்கலம் வேறு எவரும் இலர். தாயைப் போல நம்மைக் காப்பவர் வேறு எவரும் இலர். தாயை விட இனிய வஸ்து வேறு எதுவும் இல்லை.

தாயின் அன்பு தூய்மையானது. பிள்ளைகளிடம் குறை காணாதது. சமர்த்தனோ, அசமர்த்தனோ, ஒல்லியோ, குண்டோ எப்படி இருந்தாலும் தாய் தன் பிள்ளையை ரட்சிக்கிறாள். அவளுக்கு ஈடாக வேறு எவரும் இதைச் செய்ய முடியாது.

ஒரு நல்ல ஆசான் பத்து ஆசிரியர்களுக்குச் சமம். ஒருவருடைய தந்தை நூறு ஆசான்களுக்குச் சமம். ஆனால் தாயின் அன்பு தந்தையின் அன்பை விட பத்து மடங்கு அதிகம். நம்மைத் தாங்கும் நிலத்தை விட தாய் பெரியவள். தாயை விடப் பெரியவர் எவரும் இலர்.

தாயைப் போற்றிப் பாதுகாக்காமல் விட்டுவிடுகிற பிள்ளைகளை நமது கலாசாரம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மிகவும் பாவமான காரியம் தாயை அவமதிப்பது என்று கூறுகின்றன நமது சாத்திரங்கள்.

உயிரளித்துக் காப்பதால் பெற்ற தந்தை வணங்கத் தக்கவர்களுள் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறார். அவரை விடவும் சிறந்தவர் உணவளிப்பவர். அவர்களைப் போன்று நூறு பேர் சேர்ந்தாலும் ஒரு தாய் ஆகமுடியாது.

புகழ், பெருமை, சுவர்க்கம், புண்ணியம், பலம், லட்சுமி, பசுக்கள், சுகம், தனதான்யம் ஆகிய அனைத்தும் தாயை வணங்குவதால் கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.