வலியை வலிமையாக மாற்றுங்கள்

வலியை வலிமையாக மாற்றுங்கள்

***************************************

அழகு, மகிழ்ச்சி, இனிப்பு, உவகை, சாதனை, களிப்பு இவை போன்ற நேர்மறையான சொற்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்த சில நிமிடங்களில் இவை நமக்குள் நல்ல உணர்ச்சியை எற்படுத்துகின்றன. இவைதானே நமக்குப் பிடிக்கின்றன.

பின் ஏன் எதிர்மறையான எண்ணங்களும் நமக்கு வருகின்றன? நமக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும் ஏன் அவற்றை நாம் கொள்கிறோம்? ‘கனி இருப்பக் காயை’ ஏன் நாம் கொள்கிறோம்? ‘இனிய உளவாக இன்னாத’ உணர்வு ஏன் ஏற்படுகின்றது?

உடலில் ஏற்படும் வலி நம் உடலில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஒரு தவறு அல்லது குறை இருக்கிறது என்பதை உணர்த்தும் நம் உடலின் மொழி. இதைப் போன்றே மனத்தில் ஏற்படும் வலியும் நம் வாழ்வும் நம் ஆன்மாவும் பயன்படுத்தும் ஒரு மொழிதான். நாம்தான் ஐந்து புலன்களைக் கொண்டு உணர்வதுதான் அறிவு என்று இறுமாப்பு கொண்டவர்களாயிற்றே. அதனால் இந்த மொழி நமக்குப் புரிவதில்லை.

மனவலி மூலம் நம் வாழ்வில், வாழும் முறையில், வாழ்வைப் பற்றிய நமது புரிதலில் ஏதோ தவறு, குறை இருப்பதை நாம் உணரவேண்டும்.

உண்மையான ‘நான்’ அல்லது ‘என் ஆன்மா’ இவற்றிலிருந்து நம் வாழ்க்கைக்கு ஏற்படும் இடைவெளிதான் பெரும்பாலும் நமக்கு ஏற்படும் மனவலிக்குக் காரணம்.

நம்மைப் பற்றிப் பிறர் பேசும் பேச்சு, நம்மை நடத்தும் விதம், பிறர் நமக்கு இழைக்கும் தீமை இவற்றிலிருந்து தான் நமக்கு மனவலி வருகிறது என்று நாம் நினைத்தால் நமக்கு ஒன்று நம் வாழ்வின் மீது உண்மையான அக்கறை இல்லை அல்லது நம் சக்தி என்ன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதையே இது காட்டும்.

பிறர் ஏச்சும், தரும் ஏமாற்றமும், இழைக்கும் தீமையும் நம்மை வீழ்த்தும் சக்தி பெற்றவையல்ல. இது மிகச் சத்தியமான உண்மை.

இவற்றுக்கு நாம்தான் நம் எண்ணத்தால், நம் அச்சத்தால், நம் சினத்தால் இவற்றுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவற்றை நம் எண்ணத்தால் உயர்த்தி நாம் சிறுமைப் பட்டுப் போகிறோம்.

நம் சக்தி எத்தகையது, எதையெல்லாம் நாம் நமது சீரிய சிந்தனையினாலும், நல்ல கொள்கைகளாலும், நல்ல வழக்கங்களாலும் சாதிக்க இயலும் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடக் கூடாது.

வாழ்க்கையில் நாம் செய்த செயல்கள், உரைத்த சொற்கள், மற்றவரின் பேச்சுக்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பும் பொருளும் பல நேரங்களில் நமக்கு மனவலியைத் தரக் கூடியவை. இதனால் தோற்றுவிடக் கூடாது.

அந்த மனவலியை உணர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும். அது நமக்கு உணர்த்தும் பாடம் என்ன என்று சிந்திக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வலியும் ஒரு விதையாகும். பத்துமாதம் சுமந்து வலியை ஆர்வத்துடன் மகிழ்ச்சியுடன் அனுபவிக்கும் தாய்மையின் குணத்தில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்காவது நாம் கைகொள்ளக் கற்றுக் கொண்டு விட்டால் போதும். வாழ்க்கை நமக்கு அளிக்கும் ஒவ்வொரு மனவலியும் நமது மனவலிமையாக மாறும். யார் எதிர்த்தாலும் அதை மீறி நம்மால் சிறந்த எதிர்காலத்தை அடைய முடியும்.

எனவே மனவலியை மனவலிமையாக்க உறுதி பூணுங்கள். இயல்புடன் அந்த வலியை எதிர்கொள்ளுங்கள். உடற்பயிற்சியின்போது நம் உடல் தசைகள் பெறும் வலி, நம் உடல் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். அதைப் போன்றே வாழக்கை தரும் வலிகளையும் வரவேற்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதை அனுபவித்து மனத்தை உறுதியானதாக மாற்றிக் கொள்ளுங்கள்.

இவ்வாறு வாழ்க்கை தரும் மனவலியை அனுபவித்து வெற்றி கொள்ள இயலாமல் போகும்போது தப்பிக்க நினைக்கும் மனம், தீய கொடிய பழக்கங்களுக்கு அடிமை ஆகி விடுகிறது. நீங்கள் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையானவர்களைப் பாருங்கள். அவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு மனவலியை உய்த்து உணரமுடியாமல் தப்பிக்க முயற்சித்தவர்கள் என்பதை அறிவீர்கள். மனவலியில் இருந்து, தப்பித்து கெட்ட பழக்கங்களில் ஓடி ஒளிந்து கொள்வது என்பது நமது அழிவுக்கு நாம் விதைக்கும் விதை என்பதை உணருங்கள்.

– (c) கணபதி சுப்ரமணியன்

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.