ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸஹஸ்ர நாம ஜபக்கிரமம்

 1. காலையிலோ மாலையிலோ ஸ்நானம், ஸந்த்யாவந்தனம் முதலியவைகளைச் செய்த பிறகு ,ஜபம் செய்ய வேண்டும்.
 2. பகவான் எதிரில் தீபம் ஏற்றி, மணை போன்று சுத்தமான ஆசனத்தில், கிழக்கு அல்லது வடக்கு முகமாக உட்கார வேண்டும்.
 3. இரண்டுதடவை ஆசமனம் செய்யவேண்டும்
 4. மூன்று தடவை பிராணாயாமம் செய்ய வேண்டும்
 5. பிறகு சங்கல்பம் செய்யவேண்டும்
 6. கர ந்யாஸ அங்க ந்யாஸங்களைச் செய்ய வேண்டும்
 7. தியான சுலோகங்கள் படிக்க வேண்டும்
 8. [ பின்னர் பஞ்சபூஜை செய்யலாம் – NGS ]
 9. ஸஹஸ்ரநாம ஸ்லோகங்களைப் படிக்க வேண்டும்
 10. பலஶ்ருதியைக் கட்டாயம் படிக்க வேண்டும்
 11. பிறகு பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரத்தையும், த்வாதச நாம பஞ்ஜர ஸ்தோத்ரத்தையும், “ஆபதா மபஹர்த்தாரம்” முதலிய ஸ்லோகங்களையும் பாராயணம் செய்து முடிக்க வேண்டும்

[[

 1. (பின்னர் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம்)
 2. (பின்னர் ஆஞ்ச நேயர் ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கலாம்)
 3. (மற்றும் பாராயணத்தில் ஏற்பட்ட பிழைகளுக்கு மன்னிப்புக் கோருதல்)
 4. (ஸமர்ப்பணம்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.